1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ljudski resursi

PDF Štampa El. pošta

ljudski-resursiUtemeljena na dobroj tradiciji, Služba za ljudske resurse nastavlja svoju važnu funkciju kroz pažljivo kreiranje i sprovođenje procedure odabira kadrova, brigu o bezbednosti i zdravlju na radu svih zaposlenih, planiranje i podršku kontinuiranom obrazovanju i sticanju novih znanja i veština, kao i kroz socijalnu podršku zaposlenima.

Zadatak ove službe je da obezbedi sposobne, posvećene, odane, zadovoljne zaposlene sa kojima Galenika a.d. može da realizuje svoje ambiciozne poslovne planove. Briga za zaposlene i njihovu motivaciju, usavršavanje i razvoj karijere, predstavljaju osnove za lični i kompanijski napredak. Posebno negujemo razvoj korporativne kulture i pripadnost zaposlenih Društvu.

Veoma izražen vid aktivnosti tokom godine je učešće Galenike a.d. na skupovima i manifestacijama aktivnim partnerstvom, donacijama i sponzorisanjem. Posebno izdvajamo naše prisustvo na sajmovima zapošljavanja koje organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje i Career Days u organizaciji studentske asocijacije AIESEC.

Poznata je naša dugogodišnja saradnja sa stručnim srednjim školama i fakultetima – obavljanje stručne prakse i obavljanje prakse radi izrade diplomskih, seminarskih i drugih naučnih radova. Pored toga, u Galeniku a.d. se organizuju stručne prakse i posete i za inostrane studente. U saradnji sa ovlašćenim ustanovama organizuju se potrebne licencne obuke za zaposlene. Trenutno je preko 10 zaposlenih na specijalističkim i doktorskim studijama koje finansira Galenika a.d.

 

 

zaposleni

Naša najveća vrednost su ljudi. U Galenici a.d. rade zaposleni sa diplomama 36 različitih fakulteta, najviše sa završenim farmaceutskim fakultetom, pa medicinskim i tehnološkim fakultetom. Od zaposlenih sa diplomom srednje škole u Galenici a.d. najviše ih je sa diplomama srednje hemijske i srednje farmaceutske škole.

Danas Galenika a.d. 846 zaposlenih, od čega je 42 zaposlenih sa zvanjima doktor nauka, magistar i specijalista, 384 sa univerzitetskom diplomom i diplomom više škole i preko 400 zaposlenih sa diplomom srednje škole. Prosečna starost zaposlenih iznosi 43 godine, što je nešto niži prosek nego ranijih godina. Težimo da svi naši zaposleni budu obrazovani, motivisani i spremni za usavršavanje, saradnju, timski rad i razvoj karijere u skladu sa ciljevima preduzeća.

Sa ponosom ističemo činjenicu da su naši stručnjaci predavači u školama, na seminarima i kongresima.Nazad