1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Uslovi korišćenja web sajta i aplikacije Galenika a.d. Beograd

PDF Štampa El. pošta

Uslovi korišćenja web sajta Galenika a.d. Beograd

Svi posetioci web sajta Galenike a.d. Beograd prihvataju da se pristup sajtu odvija pod dole navedenim uslovima.

Ova web stranica i sve informacije na njoj prikazane imaju jedino i isključivo informativnu i edukativnu svrhu. Opisi pojedinačnih proizvoda na web sajtu sadrže samo osnovne informacije. Opis svakog pojedinog proizvoda na ovom sajtu dat je na osnovu odobrenog teksta uputstva zvanično odobrenog od srpskog Ministarstva zdravlja i koji je sastavni deo pakovnog materijala. Iz ovih razloga informacije koje su navedene na sajtu ne mogu ni u kom slučaju zameniti ni informacije koje se nalaze u deklaraciji proizvoda niti uputstva koja pacijent dobije od svog lekara, apotekara ili drugog stručnog lica. Galenika a.d. posebno naglašava da se pacijenti pre upotrebe bilo kog proizvoda navedenog na ovom moraju konsultovati sa lekarom ili drugim stručnim licem i da ne može biti na bilo koji način odgovorna za upotrebu proizvoda suprotnu instrukcijama dobijenih od ovih lica.

Galenika a.d. Beograd će se truditi da svi podaci koji se nalaze na sajtu budu tačni i ažurni. Ipak, Galenika a.d. Beograd ne garantuje tačnost i ažurnost ovih podataka, niti preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu. Korisnici koriste informacije sa sajta na svoj isključivi rizik. Galenika a.d. ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu bilo kog oštećenja do koga može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vreme korišćenja sajta.

Galenika a.d. Beograd zadržava pravo da na ovom sajtu postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim. Međutim, Galenika a.d. Beograd nije i ne može biti odgovorna za sadržinu tih sajtova.

Sve informacije, grafički prikazi i nazivi proizvoda na sajtu zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Svaku protivzakonitu upotrebu ovih informacija, prikaza i naziva koja nije praćena odgovarajućom dozvolom Galenike a.d. Beograd, Galenika a.d. Beograd će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere kako bi sankcionisala lica koja takvu povredu vrše.

Informacije koje su sadržane na sajtu mogu se koristiti u nastavne, naučne i nekomercijalne svrhe, ali uz obavezu navođenja porekla informacija i Galenike a.d.Beograd kao njihovog isključivog vlasnika.

Bilo koja informacija koju posetioci sajta pošalju Galenici a.d. Beograd putem Interneta ili elektronske pošte, neće se smatrati poverljivom informacijom i Galenika a.d. Beograd zadržava pravo da tu informaciju dalje distribuira, koristi ili uključi u sadržaj svog sajta.

Galenika a.d. zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju sadržanu na sajtu, u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja.Uslovi korišćenja aplikacije Galenika a.d. Beograd

Svi posetioci aplikacije Galenika a.d. Beograd prihvataju da se pristup aplikaciji odvija pod dole navedenim uslovima.

Ova aplikacija i sve informacije na njoj prikazane imaju jedino i isključivo informativnu i edukativnu svrhu. Opisi pojedinačnih proizvoda u aplikaciji sadrže samo osnovne informacije. Opisi proizvoda u ovoj aplikaciji dati su na osnovu tekstova odobrenih od strane relevantnih institucija. Informacije koje su navedene u aplikaciji ne mogu ni u kom slučaju zameniti ni informacije koje se nalaze u uputstvu za upotrebu proizvoda niti uputstva koja pacijent dobije od svog lekara, farmaceuta ili drugog stručnog lica. Galenika a.d. Beograd posebno naglašava da se pacijenti pre upotrebe bilo kog proizvoda navedenog u ovoj aplikaciji moraju konslultovati sa lekarom ili drugim stručnim licem i da ne može biti ni na koji način odgovorna za upotrebu proizvoda suprotnu instrukcijama dobijenim od ovih lica. Iz ovih razloga informacije koje su navedene na sajtu ne mogu ni u kom slučaju zameniti ni informacije koje se nalaze u deklaraciji proizvoda niti uputstva koja pacijent dobije od svog lekara, apotekara ili drugog stručnog lica. Galenika a.d. posebno naglašava da se pacijenti pre upotrebe bilo kog proizvoda navedenog na ovom moraju konsultovati sa lekarom ili drugim stručnim licem i da ne može biti na bilo koji način odgovorna za upotrebu proizvoda suprotnu instrukcijama dobijenih od ovih lica.

Galenika a.d. će kontinuirano raditi na tome da svi podaci koji se nalaze u ovoj aplikaciji budu tačni i ažurni. Ipak Galenika a.d. Beograd ne garantuje tačnost i ažurnost ovih podataka, niti preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu. Korisnici koriste inforamcije iz aplikacije na svoj isključivi rizik. Galenika a.d. Beograd ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu bilo kog oštećenja do koga može doći na opremi korisnika za vreme korišćenja aplikacije

Sve informacije, prikazi i nazivi proizvoda u aplikaciji zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Svaku protivzakonitu upotrebu ovih informacija, prikaza i naziva koja nije praćena odgovarajućom dozvolom Galenike a.d. Beograd, Galenika a.d. Beograd će tretirati kao povredu svojih prava i preuzeće sve zakonom raspoložive mere kako bi sankcionisala lica koja takvu povredu vrše.

Informacije koje su sadržane u aplikaciji mogu se koristiti u nastavne, naučne i nekomercijalne svrhe, ali uz obavezu navođenja porekla informacija i Galenike a.d. Beograd kao njihovog isključivog vlasnika.

 

Nazad