1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Istorijat Instituta

PDF Štampa El. pošta

istorijat-institutaOsvajanjem proizvodnje penicilina, streptomicina, hloramfenikola, novalgina, biofila, živinog oksida, srebronitrata i klirita, Galenika a.d. je postala poznati proizvođač farmaceutskih i hemijskih sirovina, priznat od najvećih svetskih autoriteta. Jedan od njih, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu, pronalazač streptomicina Selman A. Vaksman, posetio je Galeniku a.d. u avgustu 1959. i tada odao puno priznanje za postignute rezultate. Iste godine osnovan je i "Klub stručnjaka", sa 5 sekcija: galensko-prerađivačka, hemijsko-tehnološka, mikrobiološka, analitička i ekonomsko-pravna.

Naučnoistraživačkom radu rukovodstvo Galenike a.d. uvek je pridavalo veliki značaj, nastojeći da mu obezbedi odgovarajući tretman, kvalitetne kadrove i optimalne uslove za rad. O tome se vodilo računa i kod svih transformacija i izmena zakona, čestih u tom periodu. Tokom 1960. godine, i posebno 1961. godine, usaglašavajući ovu delatnost za Zakonom o organizaciji naučnog rada, Galenika a.d. je reorganizovala naučnoistraživački rad, osnivanjem Razvojne laboratorije za naučna istraživanja u organskoj i farmaceutskoj hemiji.  Prateći trendove u nauci i društvu  Galenika a.d.  je od 2007. godine u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije upisana u registar inovacionih delatnosti, kao istraživačko-razvojni centar. Time je dobila mogućnost da učestvuje u  nacionalnim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima.


Nazad