1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Prijava učešća za aukcijsku prodaju

PDF Печать E-mail

Prijava učešća za fizička i pravna lica vezano za oglas objavljen od strane hipotekarnog poverioca "Galenika"a.d., Beograd u dnevnom listu "Politika" 16.12.2015.godine, i u dnevnom listu "Večernje novosti" 16.12.2015.godine, radi aukcijske prodaje poslovne zgrade za koju nije utvrđena delatnost broj 1., spratnosti Po+Pr+Pk, površine 587m2 u ulici Miroslava Vlajića br.116/v postojeća na kat.parceli broj 1389/1 ukupne površine 9617m2 i livada 3.klase u površini od 9030m2 upisane u listu nepokretnosti 3884 KO Sopot kao zainteresovano lice za učešće na aukciji.

Ovde možete preuzeti:
Povratak