1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Uslovi korišćenja web sajta Galenika a.d. Beograd

PDF Štampa El. pošta

Svi posetioci web sajta Galenike a.d. prihvataju da se pristup sajtu odvija pod dole navedenim uslovima.

Ova web stranica i sve informacije na njoj prikazane imaju jedino i isključivo informativnu i edukativnu svrhu. Opisi pojedinačnih proizvoda na web sajtu sadrže samo osnovne informacije. Opis svakog pojedinog proizvoda na ovom sajtu dat je na osnovu odobrenog teksta uputstva zvanično odobrenog od srpskog Ministarstva zdravlja i koji je sastavni deo pakovnog materijala. Iz ovih razloga informacije koje su navedene na sajtu ne mogu ni u kom slučaju zameniti ni informacije koje se nalaze u deklaraciji proizvoda niti uputstva koja pacijent dobije od svog lekara, apotekara ili drugog stručnog lica. Galenika a.d. posebno naglašava da se pacijenti pre upotrebe bilo kog proizvoda navedenog na ovom moraju konsultovati sa lekarom ili drugim stručnim licem i da ne može biti na bilo koji način odgovorna za upotrebu proizvoda suprotnu instrukcijama dobijenih od ovih lica.

Galenika a.d. će se truditi da svi podaci koji se nalaze na sajtu budu tačni i ažurni. Ipak, Galenika a.d. ne garantuje tačnost i ažurnost ovih podataka, niti preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu. Korisnici koriste informacije sa sajta na svoj isključivi rizik. Galenika a.d. ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu bilo kog oštećenja do koga može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vreme korišćenja sajta.

Galenika a.d. zadržava pravo da na ovom sajtu postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim. Međutim, Galenika a.d. nije i ne može biti odgovorna za sadržinu tih sajtova.

Sve informacije, grafički prikazi i nazivi proizvoda na sajtu zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Svaku protivzakonitu upotrebu ovih informacija, prikaza i naziva koja nije praćena odgovarajućom dozvolom Galenike a.d., Galenika a.d. će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere kako bi sankcionisala lica koja takvu povredu vrše.

Informacije koje su sadržane na sajtu mogu se koristiti u nastavne, naučne i nekomercijalne svrhe, ali uz obavezu navođenja porekla informacija i Galenike a.d. kao njihovog isključivog vlasnika.

Bilo koja informacija koju posetioci sajta pošalju Galenici a.d. putem Interneta ili elektronske pošte, neće se smatrati poverljivom informacijom i Galenika a.d. zadržava pravo da tu informaciju dalje distribuira, koristi ili uključi u sadržaj svog sajta.

Galenika a.d. zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju sadržanu na sajtu, u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja.

 

Nazad