1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Finansijski pokazatelji

PDF Štampa El. pošta

finansijski-pokazateljiNeizbežna činjenica je da konačnu ocenu uspešnosti svake kompanije čine brojevi tj. pokazatelji njenog finansijskog stanja. U Sektoru ekonomskih poslova se kroz redovne aktivnosti i uz pomoć visokoobrazovanog kadra daje konačna ocena uspešnosti celokupnog poslovanja kompanije i smernice za dalje akcije.

U okviru Službe plana i analize postavljaju se ciljevi i prate rezultati poslovnih aktivnosti preduzeća. Imajući u vidu ekonomsku klimu u zemlji i tržišno pozicioniranje našeg preduzeća, a u saradnji sa svim organizacionim celinama, uspešno se nalaze optimalni ciljevi za narednu godinu. Tokom godine prati se ostvarenje postavljenih ciljeva i kroz dnevnu, mesečnu i godišnju analizu poslovanja stiče uvid u uspešnost poslovanja preduzeća, što je osnov za donošenje svih važnih poslovnih odluka.

U Službi računovodstva osim evidentiranja poslovnih promena rade se i poslovi upravljanja zalihama i kontrole troškova. Interna kontrola nadzire poslovanja svih funkcija, primenu zakonskih i podzakonskih akata i važećih internih procedura.

Kroz kontrolu spoljnih institucija kontinuirano dobijamo zvaničnu potvrdu kvaliteta našeg rada. Kao veliko pravno lice, po zakonu smo obavezni da vršimo reviziju godišnjih finansijskih izveštaja. U  izveštajima nezavisnog revizora dobili smo pozitivna mišljenja, odnosno potvrdu da su finansijski izveštaji sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima i da istinito i objektivno prikazuju finansijsku poziciju i rezultate poslovanja preduzeća. Detaljnu proveru našeg rada u domenu poštovanja važećih poreskih propisa obavljali su inspektori iz Poreske uprave. U izveštajima koje su tom prilikom sastavljali nije bilo zamerki na naš rad, odnosno porez je ispravno i blagovremeno  obračunat i  redovno izmirivan.

Suočeni sa nelikvidnošću naših kupaca veoma  teško pronalazimo balans između otežane naplate potraživanja i neophodnosti obezbeđenja sredstava za izmirenje svih obaveza, a u cilju nesmetanog odvijanja proizvodnog procesa. Značajno je angažovanje finansijske funkcije koja, uz veliku podršku najvišeg rukovodstva, doprinosi  uspešnom rešavanju problema likvidnosti. Svakodnevni kontakti sa bankama stvaraju povoljnu klimu za saradnju, tako da je Galenika kod većine banaka visokorangirani klijent sa kojim rado sarađuju.


2015.

Finansijski izveštaji za 2015.god. :

Bilans stanja - 3,80 MB
Bilans uspeha - 2,60 Mb
Izveštaj o promenama na kapitalu - 4,20 Mb
Izveštaj o tokovima gotovine - 1.20 Mb
Izveštaj o ostalom rezultatu - 69,6 Kb
Napomene uz pojedinačne finansijske izveštaje za 2015.god. - 2,59 Mb
Izveštaj nezavisnog revizora o finans. izveštaima za 2015.god. - 16,02 Mb

Konsolidovani bilans stanja - 714 Kb
Konsolidovani bilans uspeha - 450 Kb
Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu - 867 Kb
Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine - 245 Kb
Konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu - 231 Kb
Napomene uz konsolidovane izveštaje za 2015.god. - 1.47 Mb
Mišljenje nezavisnog revizora na konsolidovane finansijske izveštaje za 2015.god. - 6,15 Mb2014.

Finansijski izveštaji za 2014.god. :

Bilans stanja - 636 Kb
Bilans uspeha - 374 Kb
Izveštaj o promenama na kapitalu - 520 Kb
Izveštaj o tokovima gotovine - 223 Kb
Izveštaj o ostalom rezultatu - 193 Kb
Napomene uz pojedinačne finansijske izveštaje za 2014.god. - 4,65 Mb
Izveštaj nezavisnog revizora o finans. izveštaima za 2014.god. - 1,03 Mb

Konsolidovani bilans stanja - 295 Kb
Konsolidovani bilans uspeha - 216 Kb
Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu - 78 Kb
Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine - 861 Kb
Konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu - 1,45 Mb
Napomene uz konsolidovane izveštaje za 2014.god. - 265 Kb
Mišljenje nezavisnog revizora na konsolidovane finansijske izveštaje za 2014.god. - 1,74 Mb


2013.

Finansijski izveštaji za 2013.god. :

Bilans stanja - 151 Kb
Bilans uspeha - 127 Kb
Izveštaj o promenama na kapitalu - 94,4 Kb
Izveštaj o tokovima gotovine - 139 Kb
Napomene uz pojedinačne finansijske izveštaje - 2,74 Mb
Statistički aneks za 2013.god. - 374 Kb
Konsolidovani finansijski izveštaji za 2013.god. - 4,29 Mb
Mišljenje nezavisnog revizora uz konsolid. fin. izv. za 2013.god. - 2,65 Mb
Izveštaj nezavisnog revizora o konsolid. fin. izv. za 2013.god. - 2,51 Mb


2012.

Finansijski izveštaji za 2012.god. :

Korigovani bilans stanja - 366 Kb
Korigovani bilans uspeha - 299 Kb
Korigovani izveštaj o promenama na kapitalu - 234 Kb
Korigovani izveštaj o tokovima gotovine - 342 Kb
Korigovani izveštaj revizora KPMG - 2,94 Mb
Korigovani statistički aneks za 2012.god. - 821 Kb
Konsolidovani finansijski izveštaji za 2012.god. - 3,49 Mb
Mišljenje nezavisnog revizota uz konsolid. fin. izv. za 2012.god. - 2,74 MbNazad