1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Quality policy and product safety

PDF Print Email
Svi poslovni procesi se odvijaju po definisanim procedurama, koje obezbeđuju kontinuiranu isporuku proizvoda odgovarajućeg kvaliteta i bezbednosti korisnicima, dok se proizvodnja odvija uz striktno poštovanje zahteva dobre proizvođačke prakse (GMP). O značaju i primeni visokih standarda kvaliteta svedoče i dobijeni sertifikati:

  • EU GMP sertifikat izdat od strane Agencije za ljekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske,
  • GMP sertifikat izdat od strane Ukrajinske državne službe za lekove,
  • GMP sertifikati izdati od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije,
  • Sertifikat u skladu sa ISO 9001:2015, za razvoj, proizvodnju i prodaju farmaceutskih proizvoda svih    farmaceutskih oblika, flastera za negu rana, dijetetskih dodataka hrani i    proizvoda za negu kože,
  • Sertifikat u skladu sa HACCP sistemom, za proizvodnju i prodaju dijetetskih proizvoda,

Primenom standarda ISO 9001:2015, potvrdili smo sposobnost da dosledno obezbeđujemo proizvode koji ispunjavaju, kako zahteve korisnika, tako i odgovarajuće propise.

Na taj način pružamo garanciju da se, u skladu sa važećim zakonskim regulativama, svi poslovni procesi odvijaju
po definisanim procedurama, koje obezbeđuju kontinuiranu isporuku proizvoda odgovarajućeg kvaliteta i bezbednosti korisnicima.

Uvođenjem Sistema menadžmenta bezbednosti dijetetskih proizvoda, primenom HACCP sistema, ispunjeni su svi preduslovi za proizvodnju i isporuku dijetetskih proizvoda.


NAŠI SERTIFIKATI :


EU GMP sertifikat za kompaniju Galenika a.d.
Potvrda o provođenju dobre proizvođačke prakse


GMP sertifikat izdat od strane Ukrajinske državne službe za lekove,
Sertifikat o provođenju dobre proizvođačke prakse


Sertifikat ISO 9001:2015 za kompaniju Galenika a.d.
Za oblast: razvoj, proizvodnja i prodaja farmaceutskih proizvoda svih farmaceutskih oblika, flastera za negu rana, dijetetskih dodataka hrani i proizvoda za negu kože


Sertifikat: HACCP sistem za kompaniju Galenika a.d.
Fabrika parafarmaceutike
Za oblast: proizvodnja i prodaja dijetetskih proizvoda

Nazad