1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Druge aktivnosti

PDF Štampa El. pošta

 

U okviru Instituta za istraživanje i razvoj rade:

  • Naučno veće
  • Komisija za stručne i naučne radove
  • Etička komisija za ogledne životinje.

 

Naučno veće

Početkom 1993. konstituisano je Naučno veće, kao stručno, savetodavno telo. Članovi Naučnog veća su od njegovog osnivanja do danas bili istaknuti naučnici, profesori univerziteta  i naši zaposleni sa najvišim akademskim i naučnim zvanjima. Članovi Naučnog veća su proteklih godina dali veliki doprinos razvoju naučnoistraživačkog rada integracijom znanja stečenih u kompaniji i iskustava drugih instituta i fakulteta, u cilju dovođenja rezultata istraživanja na nivo primenjivosti.

Komisija za stručne i naučne radove

Komisija  za stručne i naučne radove formirana je 2006. Zadatak komisije je da prema stručnim i naučnim kriterijumima pregleda i odobri za publikovanje i prezentovanje prispele radove saradnika, vodeći računa o zaštiti intelektualne svojine i interesu Galenike. Od formiranja do danas komisija je pregledala i odobrila za prezentovanje više destina saopštenja i naučnih radova koji su potom objavljeni u međunarodnim i nacionalnim časopisima.

Etička komisija za  ogledne životinje

Prateći savremene trendove i zakonsku regulativu o dobrobiti životinja, kao društveno odgovorna kompanija, Galenika je u maju  2010. formirala Etičku komisiju za ogledne životinje. Komisija je osnovana sa zadatkom da sprovodi principe etičnosti eksperimentalnog rada na životinjama. Korišćenje životinja u eksperimentalne svrhe regulisano je Pravilnikom  o upotrebi eksperimentalnih životinja koji važi od 11.6.2010.


Nazad

Institut danas