1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Menadžment

PDF Štampa El. pošta

Generalnog direktora Galenike a.d. - Beograd imenuje Nadzorni odbor.
Ostale članove strateškog menadžmenta imenuje generalni direktor.
Članovi su:

 1. Reinhard Andreas Dr.Nordman, generalni direktor
 2. Nataša Mamula, izvršni direktor za proizvodnju, kvalitet i razvoj poslovanja
 3. Sarita Kosanović, izvršni direktor za poslove ljudskih resursa
 4. Diego Cassimiro de Oliveira, izvršni direktor za finansijsko upravljanje i izveštavanje
 5. Saša Milovanović, izvršni direktor za finansije
 6. Ricardo Vian Marques, izvršni direktor za operativno poslovanje
 7. Zoran Glavaški, izvršni direktor za strateške i komercijalne poslove
 8. Milorad Ilić, direktor za transformaciju poslovanja
 9. Ljiljana Stojanović, direktor Sektora proizvodnje
 10. Jovana Milošević, direktor Sektora za marketing i prodaju
 11. Aleksandra Mašić, direktor Sektora za razvoj, registraciju i kvalitet
 12. , direktor Sektora ekonomskih poslova
 13. Branimir Sredić, direktor Sektora nabavke
 14. , direktor Sektora izvoza
 15. , direktor Sektora tehnike i logistike
 16. Branka Vidić, direktor Sektora pravnih i opštih poslova
 17. , direktor Sektora za bezbednost
 18. Branislav Obradović, direktor Sektora za informacione i komunikacione tehnologije (IKT)

Nazad