1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Menadžment

PDF Štampa El. pošta

Generalnog direktora Galenike a.d. - Beograd imenuje Nadzorni odbor.
Ostale členove strateškog menadžmenta imenuje generalni direktor.
Članovi su:

 1. Nedeljko Pantić, generalni direktor
 2. Ivan Jovanović, zamenik generalnog direktora
 3. Nataša Mamula, izvršni direktor za proizvodnju, kvalitet i razvoj poslovanja
 4. Milan Rašković, izvršni direktor za korporativne poslove
 5. Ljiljana Stojanović, direktor Sektora proizvodnje
 6. Jovana Milošević, direktor Sektora za marketing i prodaju
 7. Aleksandra Mašić, direktor Sektora za razvoj, registraciju i kvalitet
 8. Živka Lazić, direktor Sektora ekonomskih poslova
 9. Danilo Vukićević, direktor Sektora nabavke
 10. Snežana Gavrilović, direktor Sektora izvoza
 11. Branislav Popović, direktor Sektora tehnike i logistike
 12. Branka Vidić, direktor Sektora pravnih i opštih poslova
 13. Miodrag Repija, direktor Sektora za bezbednost
 14. Branislav Obradović, direktor Sektora za informacione i komunikacione tehnologije (IKT)

Nazad