1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Menadžment

PDF Štampa El. pošta

Generalnog direktora Galenike a.d. - Beograd imenuje Nadzorni odbor.
Ostale členove strateškog menadžmenta imenuje generalni direktor.
Članovi su:

 1. Nedeljko Pantić, generalni direktor
 2. Nataša Mamula, izvršni direktor za proizvodnju, kvalitet i razvoj poslovanja
 3. Ljiljana Stojanović, direktor Sektora proizvodnje
 4. Jovana Milošević, direktor Sektora za marketing i prodaju
 5. Aleksandra Mašić, direktor Sektora za razvoj, registraciju i kvalitet
 6. Živka Lazić, direktor Sektora ekonomskih poslova
 7. Danilo Vukićević, direktor Sektora nabavke
 8. Snežana Gavrilović, direktor Sektora izvoza
 9. Branislav Popović, direktor Sektora tehnike i logistike
 10. Branka Vidić, direktor Sektora pravnih i opštih poslova
 11. Miodrag Repija, direktor Sektora za bezbednost
 12. Branislav Obradović, direktor Sektora za informacione i komunikacione tehnologije (IKT)

Nazad