1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Menadžment

PDF Štampa El. pošta

Generalnog direktora Galenike a.d. - Beograd imenuje Nadzorni odbor.
Ostale članove strateškog menadžmenta imenuje generalni direktor.
Članovi su:

 1. Ricardo Vian Marques, generalni direktor
 2. Nataša Mamula, izvršni direktor za proizvodnju i kvalitet
 3. Jelena Parojčić, izvršni direktor za ljudske resurse
 4. Diego Cassimiro de Oliveira , izvršni direktor za finansijsko upravljanje i izveštavanje
 5. Nenad Mijailović, izvršni direktor za finansije
 6. Dragan Grbić, izvršni direktor za inženjering
 7. Milorad Ilić, izvršni direktor za investicione projekte i međunarodni razvoj poslovanja
 8. Vesna Vukoje, direktor fabrike lekova
 9. Dragana Božić Kožurik, direktor fabrike čvrstih farmaceutskih preparata
 10. Ljiljana Stojanović, direktor sektora upravljanja materijalima u proizvodnji
 11. Nenad Mirković, direktor sektora komercijalnih poslova
 12. Aleksandra Mašić, direktor Sektora za razvoj i registraciju
 13. Branimir Sredić, direktor sektora nabavke
 14. Aleksandra Mitić, direktor sektora pravnih poslova
 15. Miloš Nikolić, direktor sektora informacionih tehnologija
 16. Olivera Zdravković, direktor sektora poslova ljudskih resursa
 17. Milena Pješčić, direktor sektora logistike
 18. Aleksandra Marković, direktor sektora obezbeđenje kvaliteta
 19. Miloš Marinković, direktor sektora kontrole kvaliteta

Nazad