1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Proizvod

PDF Štampa El. pošta

SILVERGAL® prašak

Prah/Bočica

Generičko ime:Srebrna legura za amalgam
Doza i pakovanje:Bočica sa 100g praha - srebrne legure (70%)
Indikacije ili namena:Amalgam dobijen mešanjem SILVERGAL praška (srebra) i PARAMOLa (žive) koristi se za definitivne ispune kaviteta na zubima stalne i mlečne denticije.
Karakteristike:Amalgamska legura:
  • ima pogodnu plastičnost;
  • lako se adaptira i kondenzuje;
  • dobro rubno zatvara;
  • polira se do visokog sjaja.  • Nazad