1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Proizvod

PDF Štampa El. pošta

FESTY® unibond

Adheziv

Generičko ime:Jednokomponentni samonagrizajući svetlosno-polimerizujući adheziv za gleđ i dentin
Doza i pakovanje:Bočica sa 5 ml gleđno-dentinskog adheziva
Indikacije ili namena:
 • direktni kompozitni ispuni klasa I,II,III,IV,V
 • kompozitne fasete
 • kompomerni ispuni na mlečnim zubima
 • nadogradnja devitalizovanih zuba ojačanih kompozitnim kočićima
 • reparature kompozitnih ispuna
 • reparature keramičkih nadoknada
 • u traumatologiji, kod imobilizacije zuba
 • Karakteristike:
 • obezbeđuje sigurnu vezu kompozita za gleđ i dentin
 • maksimalno pojednostavljena aplikacija
 • izvanredna adhezija za gleđ i dentin
 • redukcija postoperativne osetljivosti,
 • jaka mikromehanička veza sa kondicioniranim površinama tvrdih zubnih tkiva
 • smanjena mogućnost nastanka ivične prebojenosti
 • kompatibilan sa svim drugim kompozitnim materijalima
 • Uputstvo za korisnika (.pdf)
  Nazad