1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

N A B A V K E

PDF Print Email
There are no translations available.


Na ovoj i sledećim stranicama sajta Galenike a.d. možete steći uvid u sve pokrenute nabavke, razvrstane u dole navedene grupe, a u okviru njih nalistane po hronološkom redosledu (rastući datum objavljivanja javnog poziva), i sa podacima o :

  • Rednom broju nabavke;
  • Identifikacionoj oznaci nabavke;
  • Predmetu (opisu) nabavke;
  • Datumu objavljivanja poziva;
  • Postupku u kome će se realizovati nabavka;
  • Trenutnom statusu nabavke;
  • Svim dokumentima (.pdf format) koje možete preuzeti.


Grupe u koje se razvrstane sve pokrenute nabavke Galenike a.d. - Beograd, za tekuću i predhodnu godinu, su :
Nazad