1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Государственные закупки высокой значением ...

PDF Печать E-mail

 

2017.


R.br. Oznaka P r e d m e t - O p i s Datum
objavljivanja
Postupak Status Preuzmite
(.pdf)
01. T.P.36/2017 Nabavka usluga: "Međunarodna špedicija-po partijama" 10.02.2017. Tenderski postupak Obustavljen postupak nabavke Poziv
KD
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 1
Obaveštenje o obustavi postupka
02. T.P.21/2017 Nabavka dobara: "Dezinfekciona sredstva" 10.03.2017. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
03. T.P.58/2017 Nabavka dobara: "Farmaceutska komora za ispitivanje stabilnosti" 17.03.2017. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
04. T.P.35/2017 Nabavka dobara: "Drvene euro palete" 27.03.2017. Tenderski postupak Obustavljen postupak nabavke Poziv
KD
Obaveštenje o obustavi postupka
05. T.P.59/2017 Nabavka usluga: "Procena fer tržišne vrednosti celokupne imovine, obaveza i kapitala Galenika a.d. i njenih zavisnih društava u skladu sa zahtevima MRS16 I MRS36 i procena celokupne imovine, obaveza i kapitala Galenike a.d. i njenih zavisnih društava po likvidacionoj vrednosti" 31.03.2017. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda KD
06. T.P.12/2017 Nabavka dobara: "Naftni derivati" 06.04.2017. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
KD prečišćen tekst
Izmena KD
Obaveštenje
07. T.P.60/2017 Nabavka usluga: "Usluge finansijskog konsaltinga od strane savetnika u vidu stručne pomoći u utvrđivanju predloga modela privatizacije Galenika a.d. Beograd" 06.04.2017. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda KD
08. T.P.36/2017 Nabavka usluga: "Međunarodna špedicija - po partijama" 11.04.2017. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
09. T.P.22/2017 Nabavka dobara: "Reagensi" 21.04.2017. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
Izmena KD-partija 14
10. T.P.35/2017 Nabavka dobara: "Drvene euro palete" 24.04.2017. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
11. T.P.44/2017 Nabavka usluga: "Preventivno održavanje i kvalifikacija laboratorijske opreme" 09.06.2017. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
Izmena KD
12. T.P.14/2017 Nabavka dobara: "Tehnički i medicinski gasovi" 22.06.2017. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
13. T.P.40/2017 Nabavka usluga: "Usluge osiguranja" 21.07.2017. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
KD prečišćen tekst
14. T.P.11/2017 Nabavka dobara: "Potrošni materijal" 24.07.2017. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
Izmene KD
15. T.P.57/2017 Nabavka dobara: "Mašine za pranje laboratorijskog posuđa" 19.09.2017. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
16. T.P.57-1/2017 Nabavka dobara: "IR Spektrofotometar" 04.10.2017. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
17. T.P.20/2017 Nabavka dobara: "Laboratorijski materijal" 12.10.2017. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
Obaveštenje o prod. roka
Pitanja i odgovori
18. T.P.26/2017 Nabavka dobara: "Kancelarijski materijal" 24.10.2017. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD

2016.


R.br. Oznaka P r e d m e t - O p i s Datum
objavljivanja
Postupak Status Preuzmite
(.pdf)
01. T.P.96/2016 Nabavka dobara: "Hrana za restoran" 21.01.2016. Tenderski postupak Zaključen ugovor

02. T.P.95/2016 i J.N.95-1/2016 Nabavka dobara: "Reagensi" 01.03.2016. Tenderski postupak Zaključen ugovor Poziv
KD
KD1
Dopuna KD i KD1
03. T.P.98/2016 Nabavka usluga: "Usluge spoljašnjeg prevoznika za prevoz zaposlenih sa rada i na rad na 11 linija" 10.03.2016. Tenderski postupak Zaključen ugovor Poziv
KD
04. T.P.8/2016 Nabavka dobara: "Dezinfekciona sredstva" 21.03.2016. Tenderski postupak Zaključen ugovor Poziv
KD
05. T.P.91/2016 Nabavka dobara: "Drvena euro paleta" 24.03.2016. Tenderski postupak Zaključen ugovor Poziv
KD
06. T.P.6/2016 Nabavka dobara: "Vazdušni filteri" 06.04.2016. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
K.D.
Partija 1
Partija 2
Partija 3
Partija 4
Partija 5
Partija 6
Partija 7
Partija 8
Partija 9
Partija 10
Partija 11
Partija 12
07. T.P.121/2016 Nabavka usluga: "Turističke usluge" 07.04.2016. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
08. T.P.12/2016 Nabavka dobara: "Naftni derivati" 19.04.2016. Tenderski postupak Zaključen ugovor Poziv
KD
Izmena KD
09. T.P.47/2016 Nabavka dobara: "NIR Spektrofotometar" 20.04.2016. Tenderski postupak Zaključen ugovor Poziv
KD
10. T.P.142/2016 Nabavka usluga: "Finansijsko savetovanje u vezi sa finansiranjem, refinansiranjem i reprogramom finansijskih obaveza prema bankama, kreditorima i komercijalnim poveriocima kroz model dobrovoljnog restrukturiranja" 28.04.2016. Tenderski postupak Zaključen ugovor Poziv
KD
11. T.P.269/2016 Nabavka usluga: "Rekonstrukcija filterskih polja II faza" 10.06.2016. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
12. T.P.103/2016 Nabavka usluga: "Preventivno održavanje i kvalifikacija laboratorijske opreme" 17.06.2016. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
Objašnjenje
13. T.P.8-10/2016 Nabavka dobara: "Laboratorijski materijal" 24.06.2016. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
Objašnjenje
Objašnjenje2
Izmena KD
Objašnjenje3
Izmena 1 KD
Objašnjenje4
14. T.P.11/2016 Nabavka dobara: "Potrošni materijal" 20.07.2016. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
Izmene i dopune KD
Obaveštenje o odustajanju
15. T.P.120/2016 Nabavka usluga: "Usluge osiguranja" 22.07.2016. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
16. T.P.82/2016 Nabavka dobara: "Kancelarijski materijal" 23.08.2016. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
Dopuna KD
17. T.P.98-1/2016 Nabavka usluga: "Usluge spoljašnjeg prevoznika za prevoz zaposlenih sa rada i na rad na 11 linija" 29.08.2016. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
18. T.P.37/2016 Nabavka dobara: "Farmaceutska komora za ispitivanje stabilnosti" 06.09.2016. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
19. T.P.85/2016 Nabavka dobara: "Štampani i propagandni materijal" 07.10.2016. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
20. T.P.2/2016 Nabavka dobara: "Sredstva lične zaštite" 20.10.2016. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD
Dopuna KD
21. T.P.144/2016 Nabavka dobara: "Oprema i uvođenje sistema za serijalizaciju" 09.11.2016. Tenderski postupak Prikupljanje ponuda Poziv
KD

2015.


R.br. Oznaka P r e d m e t - O p i s Datum
objavljivanja
Postupak Status Preuzmite
(.pdf)
01. J.N.01/2015 Nabavka dobara: "Prirodni gas" 05.01.2015. Otvoren Predhodno obaveštenje Predhod.obaveštenje
02. J.N.02/2015 Nabavka dobara: "Polovna oprema-linija za punjenje i pakovanje sirupa" 05.01.2015. Otvoren Predhodno obaveštenje Predhod.obaveštenje
03. J.N.03/2015 Nabavka usluga: "Zdravstvene usluge" 12.01.2015. Otvoren Obustavljen
postupak J.N.
Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon.-1/Odg.nar.-1
Specifikacija
Pit.pon.-2/Odg.nar.-2
Jedinstveni cenovnik
Obaveštenje nar.-1
04. J.N.04/2015 Nabavka usluga: "Godišnje servisiranje kompresora ZT132 i ZR160VSD" 05.02.2015. Otvoren Prikupljanje
ponuda
Javni poziv
Dokumentaciju
05. J.N.05/2015 Nabavka usluga: "Međunarodna špedicija - po partijama" 11.02.2015. Otvoren Zaključen
ugovor
Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon.-1/Odg.nar.-1
Pitanje pon.-2
Odgovor nar.-2
Obrazac izjave
Obaveštenje nar.-1
Obaveštenje nar.-2
06. J.N.09/2015 Nabavka dobara: "Naftni derivati" 16.03.2015. Otvoren Prikupljanje
ponuda
Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon.-1/Odg.nar.-1
07. J.N.10/2015 Nabavka usluga: "Preventivno održavanje i kvalifikacija laboratorijske opreme" 16.03.2015. Otvoren Prikupljanje
ponuda
Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon.-1/Odg.nar.-1
Pit.pon.-2/Odg.nar.-2
Pit.pon.-3/Odg.nar.-3
Pit.pon.-4/Odg.nar.-4
08. J.N.11/2015 Nabavka dobara: "Električna energija" 03.04.2015. Otvoren Prikupljanje
ponuda
Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.-1
09. J.N.16/2015 Nabavka dobara: "Potrošni material - po partijama" 08.04.2015. Otvoren Prikupljanje
ponuda
Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon.-1-Odg.nar.-1
Izmene K.D.-1
10. J.N.13/2015 Nabavka usluga: "Menadžmentski konsalting od strane savetnika u vidu stručne pomoći u utvrđivanju predloga modela privatizacije Galenike a.d. - Beograd" 15.05.2015. Otvoren Prikupljanje
ponuda
Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon./Odg.nar.-1 Pit.pon./Odg.nar.-2
11. J.N.20/2015 Nabavka usluga: "Trajno zbrinjavanje opasnog farmaceutskog otpada" 25.05.2015. Otvoren Obustavljen
postupak J.N.
Javni poziv
Dokumentaciju
Izmene K.D.-1
Pit.pon./Odg.nar.-1
Izmene K.D.-2
Izmene K.D.-3
Obaveštenje nar.-1
12. J.N.18/2015 Nabavka dobara: "Kancelarijski materijal" 26.05.2015. Otvoren Prikupljanje
ponuda
Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon.-1/Odg.nar.-1
Pit.pon.-2/Odg.nar.-2
Pit.pon.-3/Odg.nar.-3
Izmene K.D.-1
13. J.N.12/2015 Nabavka usluga: "Turističke usluge" 09.06.2015. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.-1
14. J.N.22/2015 Nabavka usluga: "Usluge spoljašnjeg prevoznika za prevoz zaposlenih na rad i sa rada na 11 (jedanaest) linija" 07.07.2015. Otvoren Prikupljanje
ponuda
Javni poziv
Dokumentaciju
Izmena K.D.-1
15. J.N.23/2015 Nabavka usluga: "Usluge osiguranja - po partijama" 17.07.2015. Otvoren Prikupljanje
ponuda
Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.-1
K.D.-prečišćen tekst (03.08.2015.)
Izmene K.D.-1
Pit.pon.-1/Odg.nar.-1
Izmene K.D.-2
Pit.pon.-2/Odg.nar.-2
Pit.pon.-3/Odg.nar.-3
16. J.N.24/2015 Nabavka dobara: "Obnova (produženje) prava korišćenja UNISYS licenci (sistemski SW za kompanijski Main-Frame računar: UNISYS Libra 450E)" 24.08.2015.
28.08.2015.
31.08.2015.
31.08.2015.
03.09.2015.
25.09.2015.
Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva Obustavljen postupak J.N. Obaveštenje nar.-1
Dokumentaciju-1
Pit.pon.-Odg.nar.-1
Obaveštenje nar.-2
K.D.-2-prečišćeni tekst
Obaveštenje nar.-3
17. J.N.14/2015 Nabavka dobara: "Rezervni delovi za tehnološku opremu inoisporučioca KILIAN Tableting GmbH" 12.10.2015. Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva (čl.36.) Prikupljanje
ponuda
Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.-1
18. J.N.25/2015 Nabavka usluga: "Usluge za preventivno održavanje tehnološke opreme inoisporučioca KILIAN Tableting GmbH" 12.10.2015. Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva (čl.36.) Prikupljanje
ponuda
Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.-1

2014.


R.br. Oznaka P r e d m e t - O p i s Datum
objavljivanja
Postupak Status Preuzmite
(.pdf)
01. J.N.01/2014 Nabavka dobara: "Električna energija"                   20.02.2014. Otvoren Zaključen ugovor Predhodno obaveštenje
Javni poziv
Dokumentaciju
Izmenu K.D.-1
Obaveštenje-1
Obaveštenje-2
02. J.N.03/2014 Nabavka dobara: "Naftni derivati" 21.02.2014. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
03. J.N.05/2014 Nabavka dobara: "Potrošni materijal - po partijama" 07.03.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
04. J.N.04/2014 Nabavka usluga: "Prevoz zaposlenih na rad i sa rada - na 10 (deset) linija" 17.03.2014. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Pitanje pon.-1
Odgovor-1
Obaveštenje-1
05. J.N.06/2014 Nabavka dobara: "GADGETS i štampani materijal - po partijama" 27.03.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Pitanje pon.-1
Odgovor-1
Pitanje pon.-2
Odgovor-2
Obanveštenje
06. J.N.10/2014 Nabavka dobara: "VAZDUŠNI FILTERI - po partijama" 28.04.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluka
07. J.N.09/2014 Nabavka dobara: "Kancelarijski materijal - po partijama" 06.05.2014. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
Pitanja pon.-1
Odgovore nar.-1
Izmene K.D.
Obaveštenje-1
08. J.N.07/2014 Nabavka usluga: "Servisiranje-popravka rashladnog postrojenja PROXIMUS 500.2 proizvođača McMquay u Fabrici lekova" 29.05.2014. Pregovarački bez objavljivanja javnog poziva Zaključen ugovor Obaveštenje-1
Dokumentaciju
Obaveštenje-2
09. J.N.08/2014 Nabavka dobara: "Alat za pakovanje kapsula No2 za proizvod Diclofen Duo kapsule, za potrebe Fabrike čvrstih farmaceutskih proizvoda" 19.06.2014. Pregovarački bez objavljivanja javnog poziva - Obaveštenje-1
Mišljenje UJN
10. J.N.13/2014 Nabavka usluga: "Hidrograđevinsko održavanje kanalizacione i vodovodne infrastrukture" 07.07.2014. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
11. J.N.17/2014 Nabavka usluga: "Prevoz zaposlenih na rad i sa rada - na 11 linija" 21.07.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje
12. J.N.18/2014 Nabavka usluga: "Revizija pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014.god." 08.08.2014. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
Pitanje pon.-1
Odgovor-1
Pitanje pon.-2
Odgovor-2
Obaveštenje-1 o podnetom ZZPP-u
13. J.N.500/2014 Nabavka usluga: "Godišnje servisiranje kompresora: ZT132 i ZR160VSD" 21.07.2014. Pregovarački
bez javnog
objavljivanja poziva
Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju


Nazad