1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Sektor za razvoj, registraciju i kvalitet
Ime Funkcija e-mail Telefon
Mr. ph. spec. Aleksandra Mašić Direktor Sektora za razvoj, registraciju i kvalitet (+381 11) 307 1100
Mr. ph. spec. Irina Stevanović Direktor Obezbeđenja kvaliteta (+381 11) 307 1985
Mr. ph. Miloš Marinković Direktor Kontrole kvaliteta (+381 11) 307 1759
Mr.ph.spec. Brankica Selaković Direktor Instituta za istraživanje i razvoj (+381 11) 307 1163