1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Sektor nabavke
Ime Funkcija e-mail Telefon
Branimir Sredić Direktor sektora (+381 11) 307 1735, 307 1063
Dubravka Vekić Pomoćnik direktora (+381 11) 307 1088
Slađana Zeković Rukovod. Službe nabavke sirovina (+381 11) 307 1299, 307 1427
Olgica Alčaković Rukovod. Službe nabavke pak. materijala (+381 11) 307 2023
Dušan Milutinović Rukovod. Službe nabavke usluga (+381 11) 307-1610