Aktivnosti SKUPŠTINE AKCIONARA

Štampa

Galenika a.d.

Kalendar aktivnosti Skupštine akcionara :

2019.



 • 27.11.2019. : XI- vanredna sednica Skupštine akcionara
  Preuzmite :
 • Poziv za XI vanrednu sednicu Skupštine (.pdf) >>

 • D N E V N I   R E D :

 • Tačka 1.: Izbor predsednika skupštine, komisije za glasanje i zapisničara (.pdf) >>
 • Tačka 2.: Usvajanje Zapisnika sa VII redovne sednice skupštine akcionara Društva od 27.06.2019.godine (.pdf) >>
 • Tačka 3.: Donošenje odluke o izmenama i dopunama statuta Društva (.pdf) >>
 • Tačka 4.: Donošenje odluke o isključenju prava prečeg upisa (.pdf) >>
 • Tačka 5.: Donošenje odluke o izdavanju akcija radi povećanja kapitala po osnovu obaveznog investiranja (.pdf) >>
 • Tačka 6.: Razno
 • Punomoćje (.pdf) >>
 • Formular za glasanje u odsustvu (.pdf) >>

 • 27.06.2019. : VII- redovna sednica Skupštine akcionara


 • 17.05.2019. : X- vanredna sednica Skupštine akcionara


 • 2018.



 • 28.06.2018. : VI- redovna sednica Skupštine akcionara
 • 2017.



 • 01.12.2017. : IX - vanredna sednica Skupštine akcionara


 • 14.08.2017. : VIII - vanredna sednica Skupštine akcionara


 • 15.06.2017. : V - redovna sednica Skupštine akcionara



 • 2016.



 • 29.06.2016. : IV - redovna sednica Skupštine akcionara
 • 2015.



 • 19.11.2015. : VII - vanredna sednica Skupštine akcionara;


 • 30.06.2015. : III - redovna sednica Skupštine akcionara;
 • 2014.


 • 31.01.2014. : IV - vanredna sednica Skupštine akcionara;

 • 30.06.2014. : II - redovna sednica Skupštine akcionara;

 • 25.08.2014. : V - vanredna sednica Skupštine akcionara;

 • 30.09.2014. : VI - vanredna sednica Skupštine akcionara;

 • 2013.


 • 28.02.2013. : I - vanredna sednica Skupštine akcionara;

 • 29.06.2013. : I - redovna sednica Skupštine akcionara;

 • 25.07.2013. : II - vanredna sednica Skupštine akcionara;

 • 20.09.2013. : III - vanredna sednica Skupštine akcionara;

 • Nazad