Biofarm 2009

Štampa

Na Kolarčevom Narodnom Univerzitetu u Beogradu 22. oktobra održan je Simpozijum Biofarm 2009 pod nazivom €žUticaj faktora formulacije na bioraspoloživost lekova«. Drugi po redu Simpozijum sa međunarodnim učešćem održan je u organizaciji Farmaceutskog fakulteta pod pokroviteljstom vodećih farmaceutskih kompanija u Srbiji, a posebno u organizaciji i pripremama pripalo je Galenici ad.

Na skupu su bile prezentovane teme vezane za trendove u savremenoj, industrijskoj farmaciji od strane uvaženih predavača iz inostranstva i domaćih eminentnih stručnjaka. Predavanje po pozivu pod nazivom €žPostregistracione izmene i bioraspoloživost lekova: industrijska perspektiva€œ, autora Homšek I., Petrović Lj., Ivić B., koji obrađuje vrlo aktuelnu temu vezanu za dobijanje dozvole za stavljanje lekova u promet: registraciju novih proizvoda i obnovu registracije preparat koji se već nalaze na tržištu, izazvalo je veliko interesovanje kolega prisutnih na Simpozijumu.

Značajan doprinos skupu dali su saradnici Instituta za istraživanje i razvoj Galenike ad sa pet stručnih radova prezentovanih u okviru poster sekcije:
1. „Prilog biofarmaceutskoj karakterizaciji antibiotika: cefaklor“, autora Spasić A., Kutlača V., Trajković S., Homšek I.
2. „Uticaj prisustva različitih organskih rastvarača na oslobađanje aktivnog principa u formulaciji antibiotskog praška za oralnu suspenziju“, autora Pešić J., Ivić B., Pavlović B., Pražić-Arsić Lj., Nadoveza A., Dželetović M., Marić Lj.
3. „Optimizacija formulacije tableta sa metronidazolom primenom eksperimentalnog dizajna“ autora Ivanović N., Ivić B., Trajković S., Cvetković N.
4. „Kvalitativna i kvantitativna analiza mešavine praškova primenom NIR spektroskopije“, autora Marić LJ., Dželetović D., Trajković S, Homšek I.
5. „Uticaj film obloge na oslobađanje acetilsalicilne kiseline iz gastrorezistentnih tableta“,  autora Vujisić M., Homšek I., Trajković S., Cvetković N.


Povratak

Prikazani radovi obuhvataju rezultate vezane za rad na razvoju novih proizvoda i analitičkih metoda primenom savremenih tehnika, statističkog dizajniranja i in silico metoda, danas nezaobilaznih u farmaceutskoj tehnologiji uopšte.