Skupština akcionara

Skupštinu akcionara Društva, u skladu sa Osnivačkim aktom čine svi akcionari Društava, i to sa sledećim brojem akcija i glasova (udelom u odlučivanju) u Skupštini (%)

Aelius 94.978%
Mali akcionari 5.022%

Kalendar aktivnosti skupštine akcionara

18.12.2019.

XI – vanredna sednica Skupštine akcionara zakazana za 27.11.2019. – odložena za 18.12.2019.
Zapisnik sa XI vanredne sednice Skupštine akcionara 18.12.2019

27.06.2019.
VII- redovna sednica Skupštine akcionara

17.05.2019.
X- vanredna sednica Skupštine akcionara

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Galenike a.d. imenuje Skupština akcionara.

Članovi Nadzornog odbora su: Jorge Alberto Costa E Silva, Leonardo Sanchez Secundino, Renata Manzatto Baldin Pinheiro Alves, Danilo Cicmil, Žarko Milićević